දේශීය පුවත්

ක්‍රමානුකූලව රට විවෘත කළ හැකි දිනය ගැන රාජ්‍ය ඇමතිනිය කියයි

සඳුදා දිනයේ සිට ක්‍රමානුකූලව රට විවෘත කළ හැකි බව කොවිඩ්මර්ධන රාජ්‍ය ඇමැතිනි විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පවසනවා.

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය සමඟ කොවිඩ් මරණ වල සහ ආසාදිතයන්ගේ අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බවද ඇය සඳහන් කළා.

Back to top button