ගොසිප් පුවත්

මහින්ද දේශප්‍රියට අලුත් තනතුරක්

සීමා නිර්ණය කොමිසමේ සභාපති ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පත්කර තිබේ.

මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත් සීමා නිර්ණය කොමිෂන් සභාවේ සෙසු සාමාජිකයන් වන්නේ ජයලත් රවී දිසානායක සහ පී.එච්.ජී. ප්‍රේමසිරි යන මහත්වරුන්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button