දේශීය පුවත්

මහර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධියෙන් අටක් මරුට

මහර බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ නොසන්සුන්තාවයෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 8 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව රාගම රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා පවසනවා.

AV Rase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button