දේශීය පුවත්

යාපනය,මඩකළපුව සහ කුරුණෑගල තවත් වසම් 07 ක් Lockdown

අද උදෑසන 6 සිට බලපෑවැත්වෙන පරිදි තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක්ම හුදකලා කිරීමට පියවර ගත් බව ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

යාපනය,මඩකළපුව සහ කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක තුනේ ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 07 ක් මෙලෙස හුදෙකලා කර ඇත

Lockdown 07 more divisions in Jaffna Batticaloa and Kurunegala
Lockdown 07 more divisions in Jaffna Batticaloa and Kurunegala

Back to top button