අරුම පුදුමදේශීය පුවත්

ඉලක්කයක් සාර්ථක කරගත් පුංචි සෙවාන් ගේ බලාපොරොත්තුව

ඉලක්ක හඹා ගොස් සාර්ථක කරගත් අය ගැන අප අසා තිබේ.

මේ කියන්නට සූදානම් වන්නේ එලෙස ඉලක්කයක් සාර්ථක කරගත් කෙනෙක් ගැන සාමාන්‍ය කතාවක් නොවේ.

සාර්ථක කරගත් ඉලක්කයක් පිටුපස තියෙන අහිංසක ඉල්ලීමක් හා බලාපොරොත්තුවකි.

පුත්තලම මදුරන්කුලියේ සෙවාන් සංජීව ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් වුණි. එය සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයකි,

හැබැයි මේ කතාව පටන්ගන්නේ එතනින් නෙවෙයි.

මීට අවුරුදු තුනකට කලින් සිදු වූ සිද්ධියක් එක්ක.

පුංචි සෙවාන්ට තමන්ගේ දකුණු අතේ අත්ල කොටස අහිමි වෙන්නේ සිය පියා වඩේ සෑදීමට මිශ්‍රණය සකසන යන්ත්‍රයට අත දැමීම නිසාවෙනි.

ඒ වෙනකොට සෙවාන් දෙක වසරේ ඉගෙනගනිමින් සිටි පුංචි දරුවෙකි.

අනතුරට පස්සේ ඔහු මුහුණ දුන් ප්‍රධානම ගැටලුව වුයේ ලිවීමට, චිත්‍ර ඇඳීමට හුරුවෙලා හිටි අත අහිමි වූ නිසා පාසල් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක.

පුංචි සෙවාන්ට වම් අත හුරු කිරීමට මාපියන් සහ ගුරුවරුන් දැරූ උත්සාහය අපමණය.

කාලය ටිකෙන් ටික ගෙවිලා පහේ කඩඉමට ළං වෙද්දි සෙවාන්ට ඉලක්කයක් ලැබෙනවා…අලුත් බලාපොරොත්තුවක් එක්ක.

නැති වූ අත ආයෙත් ලබාගන්නා බලාපොරොත්තුවෙන්, ධෛර්යවන්තව වැඩ කළ පුංචි සෙවාන් නුහුරු අතින් ශිෂ්‍යත්වය ලියා, එය සමත් වෙන්නේ ලකුණු 170ක් ලබාගනිමිනි.

ශිෂ්‍යත්වය පාස් වීම සමග කතාව අවසන් වෙන්නේ නෑ.

නුහුරු අතින් පහේ කඩඉම දිනූ සෙවාන්ට හුරු අතින්ම ඉදිරි කඩඉම් දිනන්නට අවස්ථාව ලැබේ නම් එය කෙතරම් වටිනවාද?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button