කාලගුණ පුවත්

පළාත් පහකට අකුණු අනතුරු නිවේදනයක්

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පළාත් 5ක ජනතාවට ප්‍රභල අකුණු පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මධ්‍යම, සබරගමුව, බස්නාහිර, වයඹ සහ උතුරු පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර හා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති වන අතර ඒ සමඟ ම ප්‍රභල අකුණු ඇතිවීමේ වැඩි හැකියාවක් පවතින බව ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

අකුණු සහ ගිඟුරුම් සහිත අවස්ථාවල දී ආරක්ෂිත පියවර අනුගමනය කරන මෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

සබරගමුව, මධ්‍යම, බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මි.මී 75ට වැඩි තද වැසි ඇති විය හැකි බවත් ඔවුන් නිවේදනය කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button