ගොසිප් පුවත්

කඨින පිංකමට ලැබුණු අලුත්ම අවසරය

කඨින පෙරහර, චීවර පූජාව, දානමය පිංකම සහ කඨිනානිසංස ධර්ම දේශනය, සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යටතේ සැදැහැවතුන් 50ක උපරිමයකට යටත්ව සිදු කිරීමට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

Back to top button