දේශීය පුවත්

පස්සර ප්‍රධාන පාසලක සිසුන් 10කට කොවිඩ්

පස්සර ජාතික පාසලේ සිසුන් 10 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.

12 සහ 13 ශ්‍රේණිවල සිසුන් 07 දෙනෙකු හා සිසුවියන් තිදෙනෙකු ඒ අතරට අයත්ය.

එළැඹෙන නිදහස් උත්සවයට සහභාගිවීමට සිටි සිසුන් සඳහා සිදුකළ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයේදී සිසුන් දෙදෙනෙකු පළමුව ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් ලෙස හඳුනාගත් තවත් සිසුන් 80 දෙනෙකුගේ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ අතරින් අනෙක් සිසුන් 8 දෙනා හඳුනාගත් බව ප්‍රදේශයභාර සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button