අද අලුයම සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කරයි

අද (26) අලුයම සිට තවත් ප්‍රදේශය කිහිපයක් හුදෙකලා කර තිබෙනවා.

මේ අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් කිරිබත්ගොඩ පොලිස් වසමේ නාහේන ග්‍රාම නිලධාරීවසම හුදෙකලා බවින් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රදේශ පිළිබඳව විස්තර පහත පරිදි වනවා. 

Exit mobile version