හිටපු ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අමාත්‍යධුරයක දිවුරුම් දිමට නියමිතද?

හිටපු ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අමාත්‍යධුරයක දිවුරුම් දිමට නියමිත බවට පළවන මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍ය බව ඔහුගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරි දිනකදි කැබිනට් අමාත්‍යධුරයක දිවුරුම් දීමට නියමිතව ඇති බව අද දින (28) මාධ්‍ය තුළ පළවු වාර්තාව සම්පුර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව එහි දැක්වෙනවා.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා අමාත්‍යධුරයක් හෝ කිසිදු තනතුරක් තමාවෙත ලබාදෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර නොමැති බවත්, එවැනි කිසිදු තනතුරක් ලබාගැනිමට බලාපොරොත්තු නොවන බවත් එහි දැක්වෙනවා.

අදාළ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්…

Exit mobile version