දේශීය පුවත්

දුමින්දගේ සමාව නීත්‍යානුකූල ද? – ජනපතිගෙන් ප්‍රශ්න කරයි

මිනීමැරුම් චෝදනාවක් සම්බන්දයෙන් වැරදිකරුවෙකු වූ දුමින්ද සිල්වාට සමාව ලබා දීම සම්බන්දව පදනම පිලිබඳ විමසමින් නීතීඥ සංගමය ජනපති වෙතට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.

මිනීමැරුම් වැරදිකරුවන්ට සමාව ලබා දීම සිදු කරන විට ඒ සඳහා නඩු විභාගයේ විනිසුරු, නීතිපති, සහ අධිකරණ ඇමතිගේ නිර්දේශ කැඳවිය යුතු බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

Back to top button