ගොසිප් පුවත්

ඉන්ධන නිකුත් කිරීම ගැන IOC සමාගමෙන් දැනුම්දීමක්

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි LIOC ඉන්ධන පිරවුම් හල් වලින් ඉන්ධන නිකුත් කරන්නේ සෘජුවම වාහනවල ඉන්ධන ටැංකිවලට පමණක් බව එම සමාගම පවසනවා.

කෑන් සහ බෝතල්වලට ඉන්ධන නිකුත් නොකරන බවයි එම සමගම වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියේ.
(colombotimes.lk)

Viber

The post ඉන්ධන නිකුත් කිරීම ගැන IOC සමාගමෙන් දැනුම්දීමක් appeared first on Colombo Times.

Back to top button