දේශීය පුවත්

අද මෙරටට ලැබුණු “සයිනොෆාම්” එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 02ක දිස්ත්‍රික්ක අතර බෙදෙන හැටි

අද අලුයම චීනයේ නිෂ්පාදිත “සයිනොෆාම්” එන්නත් තවත් මාත්‍රා මිලියන 02ක තොගයක් මෙරටට රැගෙන විත් තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට මේ දක්වා ලැබී ඇති සමස්ත “සයිනොෆාම්” එන්නත් මාත්‍රා ගණන මිලියන 9.1ක්.

අද දිනයේ මෙරටට ලැබුණු එන්නත් ප්‍රමාණයෙන් මාත්‍රා ලක්ෂ 4ක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවටත් මාත්‍රා 275,000ක් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවටත් ලබා දීමට නියමිතයි

එමෙන් ම මාතර, බදුල්ල සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 2 බැගින් ද

පුත්තලම, පොළොන්නරුව, නුවරඑළිය, මොනරාගල, අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලට එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂය බැගින් ද

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට එන්නත් මාත්‍රා 125,000ක් ද බෙදා හැරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

Back to top button