දුමින්ද සිල්වා නිදහස් කිරීම හිරු TV වාර්තා කළ හැටි

භාරත ලක්ෂ්මන් ඝා’තන සංසිද්ධියට වරදකරුවී ම’රණ ද’ඬුවම හිමිව තිබූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා හට පොසොන් පොහොය දිනය නිමිත්තෙන් ජනාධිපති සමාව ලබාදී තිබේ.

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වූ භාරත ලක්‍ෂමන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඇතුළු සිව් දෙනෙකුට වෙ’ඩි තබා ඝා’තනය කිරීම පිළිබඳව වැ’රදිකරුවන් වූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා ඇතුළු පස්දෙනෙකුට ම’රණීය ද’ණ්ඩණය නියම කෙරුණේ, 2016 වසරේ සැප්තැම්බර් මස 8 වෙනිදාය.

එමෙන්ම එම ප්‍රවෘත්තිය හිරු ටීවී නාලිකාව මගින් වාර්තා කල ආකාරය පහත දැක්වේ.

Exit mobile version