ගොසිප් පුවත්

මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව අප්‍රේල් මාසයේදී පවුලක වියදම වැඩිවුණ හැටි

මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව අප්‍රේල් මාසයේදී පවුල් ඒකකයක සාමාන්‍ය වියදම රුපියල් 5,672කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නවතම දත්තවලට අනුව එය අනාවරණ වුණා.

එහිදී ආහාර සඳහා වියදම රුපියල් 3,345කින් ඉහළ ගොස් තිබෙන බවයි ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ

සහල් සඳහා පසුගිය මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව අප්‍රේල් මාසයේදී වියදම රුපියල් 989කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව එම නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.

මීට අමතරව කිරිපිටි සඳහා ද පවුල් ඒකකයක් විසින් වැය කළ මුදල් රුපියල් 369කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

එමෙන්ම, ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ වියදම ද රුපියල් 2,327කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

වැඩිම වියදමක් ප්‍රවාහන පහසුකම් සඳහා වෙන් කර ඇති අතර එම වියදම පසුගිය මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව අප්‍රේල් මාසයේ 932කින් ඉහළ යාම විශේෂත්වයක් ලෙස දැක්වෙනවා.
(colombotimes.lk)

Viber

The post මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව අප්‍රේල් මාසයේදී පවුලක වියදම වැඩිවුණ හැටි appeared first on Colombo Times.

Back to top button