ගොසිප් පුවත්

හිරුණිකා – මානසික සෞඛ්‍යය වැදගත් යයි සටහනක් තබා සමාජ මාධ්‍ය තුළින් ඉවත්වෙලා

නැසීගිය දේශපාලනඥ භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍රගේ දියණිය වූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර හරියටම මීට සතියකට පෙර පසුගිය 17 වනදා විශේෂ සටහනක් තබා සමාජ මාධ්‍ය තුළින් ඉවත්වී ඇත. එම සටහන පහත පරිදිය.

Former Member of Parliament Hirunika Premachandra, the daughter of the late politician Bharatha Lakshman Premachandra, has left social media exactly a week ago on the 17th. The note is as follows.

Hirunika premachandra fb post
Hirunika premachandra

Back to top button