හෙල්මට් පැළඳ පාර්ලිමේන්තු ආ මන්ත්‍රීවරිය

ටියුනීසියානු මන්ත්‍රීවරියක් වෙඩි  නොවදින කබායක් හැද, හිස් ආවරණයක් පැලද පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයකට සහභාගිවීමේ පුවතක් වාර්ත වෙයි. එරට කථානායකවරයා සියලුම පක්ෂ නියෝජිතයන් වෙත පොද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරින් පවත්වා ගෙන යාම තහනම් කිරීමත් සමග ඇය මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

එරට PDL පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකාවක වන ඇය වෘත්තියෙන් නීතිඥවරියකද වෙයි. එසේම ඇය හිටපු ජනාධිපති සිනෙ අල්-අබිඩිනෙ බෙන් අලිගේ ආධාරකාරියකද වෙයි. 2011 වසරේදී ඇති වූ ජනතා නැගී සිටීමේදී ඔහු ධුර්යෙන් නෙරපා හැරුණි. මෙම අවස්ථාවේදී ඇය බෙන් අලිට පෙර සිටි ජනපති හබිබි බොයුර්ගියිබාගේ ඡායාරූපයක්ද ඉදිරියේ තබා ගනිමින් පාර්ලිමේන්තු අසුනේ වාඩි වී තිබේ.

Exit mobile version