දේශීය පුවත්

සෞඛ්‍ය සංගම් වැඩ වර්ජනයක

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සහ සෞඛ්‍ය සංගම් නොසලකා හරිමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ට සහ පවුල්වල සාමාජිකයින්ට කොවිඩ් එන්නත ලබා දීම සම්බන්දව පැන නැගුන ගැටලුකාරී තත්වය නිසා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය ඇතුළු සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 11ක් බස්නාහිර පළාත කේන්ද්‍ර කරගෙන සංකේතාත්මක වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Back to top button