දේශීය පුවත්

අපටත් 5000 දෙන්න – ලොතරැයි අලෙවිකරුවෝ

සංචරණ සීමා හේතුවෙන් ලොතරැයි අලෙවිය නතර කිරීමට සිදුවීමෙන් අලෙවි නියෝජිතයින් සහ අලෙවි සහායකවරුන් අසරණ තත්ත්වයට පත් අතෙයි සමස්ත ලංකා ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතයන්ගේ සංගමයේ සභාපති ක්‍රිෂාන්ත මාරඹගේ මහතා පවසයි.

ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතයින් 4800ක් පමණ හා අලෙවි සහායකයින් 45,000ක් පමණ මෙසේ අසීරු තත්ත්වයට පත්ව ඇතැයි ද ඔහු කීය. ලොතරැයි අලෙවියෙන් රජයට රුපියල් එක්කෝටි අසූ ලක්ෂයකට වැඩි ආදායමක් ලබාදුන් ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතයන් සහ අලෙවි සහායකවරුන්ට මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් කිසිදු සහන වැඩපිළිවෙළක් මෙතෙක් ක‍්‍රියාවට නංවා නොමැති බව ද ඔහු කීය. ලොතරැයි අලෙවිය නතර වීමෙන් පසු ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතයන්ට

සහ අලෙවි සහායකයන්ට සහන ලබාදෙන ලෙස සංගමය මගින් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සහ සංවර්ධනයට ලොතරැයි මණ්ඩලයේ බලධාරින්ගෙන් හා මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීම් කළ ද ඒ සඳහා මෙතෙක් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොමැති බව ද මාරඹගේ මහතා පැවසීය.

ලොතරැයි අලෙවිය නතර වීමෙන් අනතුරුව අලෙවි සහායකවරුන් බොහෝ දෙනකු වෙනත් රැකියා සඳහා යොමු වී ඇති බවත් ඔවුන් රැකගැනීම සඳහා ලොතරැයි මණ්ඩලය සහන වැඩපිළිවෙළක් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක නොකළොත් ඉදිරියේ දී ලොතරැයි අලෙවියට දැඩි බලපෑමක් ඇති විය හැකි බව ද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.ලොතරැයි අලෙවිය යළි ආරම්භ කරන තුරු අලෙවි නියෝජිතයන්ට සහ අලෙවි සහායකවරුන්ට අඩුම තරමින් රුපියල් 5000ක දීමනාව ලබාදීමට හෝ කටයුතු කරන ලෙස තම සංගමය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ද ක්‍රිෂාන්ත මහතා පැවසීය.

(මහින්ද නිශ්ශංක)

Back to top button