කුරුණෑගල අධිකරණයෙන් රැඳවියන් සිව් දෙනෙකු පලා යයි

කුරුණෑගල අධිකරණ පරිශ්‍රයේ සිරමැදිරියකින් රැඳවියන් 04දෙනෙකු පළා ගොස් තිබෙන අතර එයින්  එක් අයෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පැවසුවා.

Exit mobile version