දේශීය පුවත්

මත්පැන් බෝතල්වල ස්ටිකරය නොඇලවීම නිසා වසරකට කෝටි පන්දහහක පාඩුවක් වෙනවා

මත්පැන් බෝතල්වල ආරක්ෂිත ස්ටිකරය නොඇලවීම නිසා රුපියල් කෝටි පන්දහසකට වැඩි ආදායමක් රජයට වාර්ෂිකව අහිමි වන බව මුදල්, ප්‍රාග්ධන සහ රාජ්‍ය වයවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පැවැසීය.

මෙය රජය පොහොර සහනාධාරය සඳහා වැය කරන මුදලට සමාන මුදලකැයිද ඔහු කීය. මෙම ආරක්ෂක ස්ටිකරය නොමැතිවීම වාසියට ගනිමින් මත්පැන් නිෂ්පාදන ආයතන බොහෝමයක් මත්පැන් බෝතල් දහසක් නිෂ්පාදනය කර බෝතල් පන්සීයක් නිෂ්පාදනය කළ හැටියට රජයට පෙන්වන බව පැවැසූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා බොහෝ දෙනාට මෙම ස්ටිකරය ගැන රිදී ඇත්තේ මේ නිසා බව ද සඳහන් කළේය.

ආරක්ෂක ස්ටිකරය ඇලවීම සඳහා රජයට වාර්ෂිකව වැය වන්නේ රුපියල් කෝටි 100 ක පමණ මුදලක් පමණකැයිද එම ස්ටිකර වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඊට වැඩි ලොකු ආදායමක් උපයා ගත හැකි වන්නේ යයිද කරාල් මහතා අනාවරණය කළේය. ආරක්ෂක ස්ටිකරය මගින් රජයට විශාල ආදායමක් ලබාගත හැකිව තිබියදී විපක්ෂය ඒ ගැන විවේචනාත්මකව අදහස් පළකිරීම ගැන තමා කනගාටු වන බව පැවැසු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා, මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පාර්ලිමේන්තුවේ දී කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද පැවැසුවේය. ආරක්ෂක ස්ටිකරය ලෝකයේ බොහෝ රටවල ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ඉතා හොඳ ක්‍රමයකැයි ද ඔහු කීය.

Back to top button