කාලගුණ පුවත්

ගම්පහට ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමක් – ගාල්ල කළුතර රත්නපුරද අවදානමක්

පවතින වැසි තත්වය හේතුවෙන් කොළඹ, ගාල්ල, කළුතර, මාතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක
සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නායයෑම් අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙයි.

ගාල්ල – නෙලුව, කළුතර – බුලත්සිංහල, රත්නපුර – ඇහැලියගොඩ සහ කලවාන යන ප්‍රාදේශීය ලේකම්
කොට්ඨාශ වෙත දෙවන අදියරේ අනතුරු ඇගවීමක් ද එමඟින් නිකුත් විය.

මේ අතර, කළු, කැළණි ගංඟාවල මෙන්ම අත්තනගලු ඔයෙහි ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර අත්තනගලු ඔයේ ගම්පහ, මිනුවන්ගොඩ, ජාඇල යන ප්‍රදේශවල පහත්බිම්වල ජීවත්වන ජනතාව
මෙන්ම කළු ගඟේ මිල්ලනිය, කළුතර, හොරණ, ඉංගිරිය, මතුගම සහ පාලින්ද නුවර යන ප්‍රදේශවල
පහත්බිම්වල ජීවත්වන ජනතාව අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල විද්‍යා
හා ආපදා කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.සී. සුගීෂ්වර කියා සිටියේය.

ඉදිරි පැය 06ක කාලය තුළ අත්තනගල්ල, ගම්පහ, මිනුවන්ගොඩ, ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ
ආශ්‍රිතව සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
ඒ, අත්තනගලු ඔයේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම හේතුවෙනි.
මේ සම්බන්ධයෙන් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්,

Extreme levels of flood danger were announced in Gampaha, Galle, Kalutara and Ratnapura
Extreme levels of flood danger were announced in Gampaha, Galle, Kalutara and Ratnapura
Extreme levels of flood danger were announced
Extreme levels of flood danger were announced

Back to top button