ව්‍යාපාරික පුවත්

අවුරුදු සමයේ අධිවේගයේ ආදායම කෝටි 21 පනී

මෙරට සමස්ත අධිවේගී මාර්ග පද්ධතිය තුළ ඉකුත් 8දා සිට 14දා දක්වා රුපියල් මිලියන දෙසීය දහයකට අධික ආදායමක් උපයාගෙන තිබෙනවා.

කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය, පිටත වටරවුම අධිවේගී මාර්ගය හා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ධාවනය වූ වාහනවලින් මෙලෙස ආදායම් උපයාගෙන ඇත.

මේ අනුව, ඉකුත් 10දා එම අධිවේගී මාර්ග තුළ වාහන 141,187 ධාවනය කිරීමෙන් රුපියල් මිලියන 38.28ක් උපයාගෙන ඇති අතර එම දින කිහිපය තුළ වැඩි ම ආදායමක් උපයා ඇත්තේ එදින ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button