දේශීය පුවත්

ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවකින් ඩෙල්ටා ආසාදිතයින් 5 ක් ඇතුළුව කොවිඩ් ආසාදිතයින් 120 ක් හඳුනාගනියි

කැස්බෑව ජඹුරලිය ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කම්හලක පුද්ගලයින් 186 දෙනෙකුට සිදුකරන ලද පී.සී.ආර්.පරීක්ෂණ මඟින් ඩෙල්ටා ආසාදිතයින් 5 දෙනෙකු ඇතුළු කොවිඩ් ආසාදිතයින් 120 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා .

ඉකුත් දින කිහිපය තුළ එම කම්හල් 166 දෙනෙකුට පී.සී.ආර්.පරීක්ෂණ සිදුකර තිබූ අතර තවත් 20 දෙනෙකුගේ සාම්පල ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය වෙත යොමු කර තිබෙනවා .

එහිදී PCR පර්යේෂණ වලින් පුද්ගලින් 109 කට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබෙනවා .

ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය වෙත යොමු කරන ලද සාම්පල් 11 අතරින් 5 දෙනෙකු ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආසාදිත වූවන් බවට මූලික වාර්තා ලැබී තිබෙනවා .

ඒ සාම්පල වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය වෙත යොමු කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කළා .

Back to top button