දේශීය පුවත්

සංචරණ සීමා ගැන අද ගත් තීරණය

දැනට ක්‍රියාත්මක පළාත් සංචරණ සීමා ලබන 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කළ බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසනවා.

අදාළ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්…

Back to top button