දේශීය පුවත්

පාසල්, පෙර පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල, පිරිවෙන්, උපකාරක පන්ති නැවත ආරම්භය ගැන ගත් තීරණය

දිවයින පුරා සියළුම පාසල්, පෙර පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල සහ උපකාරක පන්ති නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා ප්‍රකාශ කළා.

පවතින කොවිඩ් වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හමුවේ මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම රජයේ තීරණය අනුව දිවයිනේ සියලුම කතෝලික සහ ඇංග්ලිකානු පාසල් ද, නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා තැබෙන බවයි දැනුම්දෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button