දේශීය පුවත්

සේවකයන් 118 කට කොවිඩ් – ඉදිරි දිනවල ලංගම බස් සේවය ලබාදෙන්නෙ මෙහෙමයි

ශ්‍රී ලංගම සභාපති කිංස්ලි රණවක මහතා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මන්ඩලයේ පවතින කොරෝනා තත්වය හා ඉදිරියේ බස් සේවා ලබාදීම සම්බන්ධ අදහස් දක්වා තිබේ. ඒ පහත පරිදිය.
වර්තමානයේ ඇතිවී තිබෙන කොවිඩ් තත්ත්වය සමග ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සියලුම ධාවන තත්ත්වයන්ගෙන් කිසියම් වෙනසක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නිසා ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට තමයි සූදානම් වෙන්නේ . මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ විවිධ ඩිපෝ වල ආසාදිතයින් අද වන කොට 118 දෙනකු සිටිනවා. ඊට අමතරව කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයෙන් 672 quarantine කරමින් පවතිනවා විවිධ ඩිපෝවල. ඒ අනුව අපි විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරල තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් .මේ තත්වය තවදුරටත් වැඩි වුණහොත් කෝවිඩ් ආසාදිතයින් සඳහා වෙනමම ස්ථාන කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් නඩත්තු කරමින් රෝගින්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන තුනක් අපි ආරම්භ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

මේ වෙනකොට ඒ පිළිබඳව මූලික වැඩ කටයුතු සකස් කරමින් පවතිනවා .කළුතර ඒ වගේම කතරගම සහ අනුරාධපුර ස්ථාන තුනේ බදුලත් ඇතුළුව ස්ථාන හතරක අපි රෝගීන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ කොවිඩ් ඇතිවන රෝගීන් සඳහා පහසුකම් සැලසීමට ඒ අනුව කිසියම් ස්ථානයක ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකයෙක් covid ආසාදිත බවට පත්වුණොත් අපි ඔවුන්ව ඒ අවස්ථාවේදීම එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කරගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අප විසින් ඇති කරනු ලබන ස්ථාන හතරෙහි නවාත්වාගෙන නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න. ඒ සඳහා අපි සෞඛ්‍ය අංශ සමඟත් සාකච්ඡා කරලා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් මත මේ වනකොට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරමින් පවතිනවා.

ඒක කරන්නේ ඇත්තටම එමගින් අපේ ඩිපෝවල තත්වෙ එ අකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යන්න. අනිකුත් සේවකයින්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා සහ මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාව සඳහා බස් රථ සැපයීමේ දී ඔවුන්ට විශේෂ ආරක්ෂාවක් සැපයිය යුතු නිසා. ඒත් එක්කම අපි රජයෙන් ඉල්ලලා තියනවා මේ වනකොට එන්නත්කරනය අපේ ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකයින් වෙත ලබා දෙන්න කියලා. ඒ පිළිබඳව හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබිලා තියෙනවා බොහෝ විට ඉතා ඉක්මනින් එන්නත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලත් ඉදිරියේදී සිදු වෙයි.ඒත් එක්කම ඊයේ දිනයේ දී රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කාර පළාත් සංචරණ සීමා සීමා කරන්නට. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රීය සිට ඒ සීමා කිරීමට ආරම්භ කළා .

මෙම පළාත් අතර සංචරණ සීමාවේ දී විශේෂයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ දීර්ඝ බස්රථ තියෙනවා මාතර ඉඳලා යාපනය යන බස්රථ තියෙනවා. මාතර ඉඳන් මන්නාරම යන බස් තියෙනවා. පළාත් කිහිපයක් හරහා යන මේ වගේ බස්රථ තියෙනවා .ඒවා මේ අවස්ථාවේදී අපි සීමා කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ තීන්දුවත් සමගම ඒත් එක්කම අන්තර් පළාත් බස්රථ රජයේ තීන්දුවත් සමග අපි සීමා කරන්නට කටයුතු කරල තියෙනවා. හැබැයි බස්රථ සීමා කළත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවක සේවිකාවන්ට ඔවුන්ගේ සේවා ස්ථාන සඳහා යාමට අවශ්‍ය සීමිත ප්‍රමාණයක් අපි ධාවනය කරන්න අපි කටයුතු කරනවා .ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කරුණාකරලා මේ මස 30 වෙනකන් එක ක්‍රියාත්මක කරනවා .මේ මාසේ 30 වෙනකන් බස් රථ වල වෙනත් මගින් ගමන් කරන්නේ නැතුව මේ අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරි සදහා ගමන් කරන පෞද්ගලික අංශය රජය සහ අනිකුත් අංශවලත් රාජකාරි සඳහා වාර්තා කරන නිලධාරීන් සහ නිලධාරිනියන්ට මේ බස් රථ වෙන් කරලා මේ බස් රථ වල ඔවුන්ට ගමන් කිරීමට අවස්ථාවක් සලසන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා .ඒත් එක්කම මේ බස්රථ කිසියම් ආකාරයකට වසා දමන ලබන ප්‍රදේශ හරහා ගමන් කරනවා නම් එම ප්‍රදේශවල දී එම බස්රථ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ . ඒ ස්ථානවල දී මගීන් බැස්සවීමට හෝ මගීන් නංවා ගැනීම සිදුවන්නේ නැහැ .ඒ හරහා බස් රථ ධාවනය කළත් මේ බස්රථ සීමා කරන්නට කටයුතු කරල තියෙන්නෙ.

හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා අපිට මේක ලබාදිය යුතුයි . ඒ අනුව පෞද්ගලික අංශය රජය අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන වල සේවයට වාර්තා කරන සේවක මහත්ම මහත්මීන්ට යාමට හැකිවන පරිදි පරිදි බස් රථ ප්‍රමාණයක් ධාවනය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා .ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සතුව බස්රථ 5600 පමණ තියෙනවා. එයින් බස්රථ මේ වන විට හාර දහසක් පමණ තමයි ධාවනය වෙන්නේ .මොකද සීමා කරන ලද බස් දුර ධාවන ප්‍රමාණය, ඊට අමතරව මගී ජනතාවගේ අඩුවක් දකින්නට ලැබෙනවා විශාල අඩුවක් දකින්නට ලැබෙනවා. අපේ ආදායම් තත්ත්වය සාමාන්‍යයෙන් දිනකට මිලියන 85 ක් විතර වෙනවා. ඒක මිලියන 25කට පමණ මේ වෙද්දී අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද මගී ජනතාව වෙනත් ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින් ගමන් කරනවා . ඒ නිසා සමහර ස්ථානවල බස්රථ අඩුවෙන් තමයි ධාවනය වෙන්නේ.

අපි ඒ පිළිබඳව තීන්දු ගැනීම සඳහා අවසර ලබා දීලා තියෙනවා ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන්ට සහ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලවල ඩිපෝ වල සිටින කළමනාකරුවන්ට. ඒ මගී ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවය මත බස් යොදවන්නට අපි ඔවුන්ට අවසර ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී පළාත් සංචරණ සීමා අවම කරලා අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා බස්රථ යෙදවීමත් ඔවුන්ට අධීක්ෂණය කරමින් සිදු කරන්නට ඔවුන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා.

දැනට ඇත්තටම මගී ජනතාව පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා යොමු වීම අඩු වීම තුළ ගමනාගමන මණ්ඩලයට හැකියාව තියෙනවා මේ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න. හැබැයි අපි අපේ සේවකයින් පරිස්සම් කරගන්න ඕන. මොකද ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන විශේෂයෙන් ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මොකද වැරදිලාවත් පෞද්ගලික අංශයේ මේකෙන් බැහැර උනොත් එහෙම අපේ සේවකයින්ට ලබා දෙන ආරක්ෂාව වැඩි කරමින් තමයි අපිට මේක කරන්නට සිදු වෙන්නේ .මේ වන විට සමහර අවස්ථා වල දී යුද හමුදාවට බස් රථ ලබා දෙනවා ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අංශවලට බස් රථ ලබා දෙනවා covid වැළඳී ඇතැයි සැක කරන පුද්ගලයින් ප්‍රවාහනයට බස් රථ ලබා දෙන්න සිදුවෙලා තියෙනවා. මොකද මේ අය අසනීප වුණොත් අපිට තවදුරටත් මේ තත්ත්වය පොදු ප්‍රවාහනය පවත්වෙතගෙන යාම අසීරු වෙනවා පෞද්ගලික අංශයේ ඉවත් වුනොත්. ඒක නිසා අපේ සේවක සේවිකාවන් ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන් ම අවධානයට ලක් කරලා තියනවා .

ඒ නිසා තමයි අපි විශේෂ ස්ථාන හතරක් මේ වන විට සකස් කරමින් පවතින්නේ. ඒ සේවකයින් මේ විශේෂ ස්ථාන හතරට අරගෙන ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසමින් වෛද්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරමින් ඉන්නෙ. ඔවුන් හැකිතාක් ඉක්මනින් අනිකුත් සේවකයින්ගෙන් ඉවත් කරගෙන මේ ආරක්ෂිත ස්ථානවලට ගන්නට අපි මේ වන විට කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. අධිවේගී මාර්ගයේ බස් රථ යම්තාක් දුරකට සීමා කරන්නට සිදු වෙනවා .මොකද එකේදිත් අපිට බලන්න වෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා පැමිණෙන අයට පමණයි බස්රථ යොමු කරන්නට සිදු වෙන්නේ. අපි මගී ජනතාවගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා මේ කාලවකවානුව තුළ අනිකුත් ගමන් බිමන් යාමෙන් බැහැරව සිටින ලෙස .මොකද මේ වකවානුව තුළ අපි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සේවය සඳහා යන පුද්ගලයින්ට ප්‍රවාහනය සැලසීම පමනයි. මීට කලිනුත් අපි මේ කටයුත්ත සිදු කර මීට ප්‍රථම covid 19 රැල්ල අවස්ථාවේදී අපි ඒ කටයුතු සිදු කරා . කිසියම් ආකාරයකට රජයේ හෝ පෞද්ගලික අංශයට ඔවුන්ගේ සේවක සේවිකාවන් ඔවුන්ගේ ආයතන වලට ප්‍රවාහනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා ලංගම බස් රථ කිසියම් සහනදායි මුදලකට ලබා දෙන්නට අපි කටයුතු සලසලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ප්‍රධාන කාර්‍යාලයේ ධාවන අංශය ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරමින් පවතිනවා .ඒ අංශයේ සමඟ සම්බන්ධ වෙලා හෝ ඕනෑම දිශාවක කළමනාකරුවෙක් සමඟ සම්බන්ධ වෙලා ඒ පහසුකම් ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button