දේශීය පුවත්

මැණික් කුලුන ඉදිකිරීම අරඹයි

රත්නපුර ජනතාව දශක කිහිපයක් බලාසිටි මැණික් කුලුනක් ඉදිවීමේ සිහිනය යථාර්ථයක් වනබව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඉදිරි වසර 04ක කාලය තුළ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ක්ෂේත්‍රයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 05ක විදේශ විනිමය ලැබෙනු ඇතැයි රජය අපේක්ෂා කරන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.

රත්නපුර, දෙමුමාවත මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර මැණික් කුලුනට මුල්ගල් තැබීම නිමිත්තෙන් අන්තර්ජාල වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සුබපැතුම් එක් කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව කියා සිටියේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button