දේශීය පුවත්

වෙසක් සහ රාමසාන් උත්සව ගෙදර සිට සමරන්න – සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

පවතින තත්ත්වය තුළ ආගමික උත්සව සඳහා සිද්ධස්ථාන වල​ට රැස්වී පූජනීය කටයුතු කිරීමට අවසර නොමැති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා පවසනවා.

එම නිසා මෙව​ර වෙසක් උත්සවය සහ රාමසාන් උත්සවය තම තමන්ගේ නිවෙස්ව​ල සිට සමරන ලෙස ඔහු ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමු​වේදී ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

අලුතින් නිකුත් කළ නව කොවිඩ් මාර්ගෝපදේශ සම්බන්ධයෙන් ද මෙහිදී සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ජනතාව දැනුවත් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button