ගොසිප් පුවත්

සේවා කිහිපයක් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම ගැන විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් නිවේදනයක්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) විසින් සපයනු ලබන තොග සබඳතා සහ සාමාන්‍ය සබඳතා ඇතුළු නව සබඳතා ලබාදීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව නිවේදනය කරනවා.

ආයතනයේ පවතින ද්‍රව්‍ය හිඟය හේතුවෙන් මෙම තාවකාලික අත්හිටුවීම සිදු කර ඇති බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදුලිබල මණ්ඩලය කියා සිටියේ.

පවතින මූල්‍ය අර්බුදය අවසන් වූ පසු සේවා සම්බන්ධතා නිර්දේශ කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි විදුලිබල මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.
(colombotimes.lk)

Viber

The post සේවා කිහිපයක් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම ගැන විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් නිවේදනයක් appeared first on Colombo Times.

Back to top button