දේශීය පුවත්

හෙට දිනයේ වැසි ඇති වන ප්‍රදේශ

හෙට දිනයේ බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත් වලට වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක වලටත් වැසි ඇති විය හැකි අතර ඌව පළාත,අම්පාර, මඩකලපු සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කවල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි ඇති විය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ.

මේ හේතුවෙන් තද සුළං සහ අකුණු මගින් සිදු වන තුරු වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩි දුරටත් ජනතාව දැනුවත් කර සිටිනවා.

Back to top button