දේශීය පුවත්

A/L විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම්කිරීම Online මාර්ගයෙන්

2020 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ අයදුම් කිරීමට පහසුකම් සලසන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත පැවසුවේ ඊට අදාල විස්තර ඉදිරියේදී දැනුම් දීමට කටයුතු කරන බවයි.

එසේම විභාගයේ දේශීය හා විදේශීය භාවිතය සඳහා සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම පිළිබඳව ද ඉදිරියේදී දැනුම් දෙනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button