දේශීය පුවත්

තවත් “සයිනොෆාම්” එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 2ක් හෙට අලුයම දිවයිනට

තවත් “සයිනොෆාම්” එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 2ක් හෙට අලුයම දිවයිනට ලැබිමට නියමිත බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසනවා.

එම මාත්‍රා මිලියන 2 රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව විසින් මිලදි ගත් ඒවා බවයි ඔහු පැවසුවේ.

Back to top button