දේශීය පුවත්

සත්ත්ව ආහාරද අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ලැයිස්තුවට එක්වේ

සත්ත්ව ආහාර අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ සත්ත්ව ආහාර වල මිල ඉහළ යාම නිසා සත්ත්ව පාලනයේ නියුතු ගොවීන් බලවත් අපහසුතාවයට පත්ව තිබීම හේතුවෙන් බව පශු සම්පත්, ගොවිපොළ සංවර්ධන සහ කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී. බී. හේරත් මහතා පවසනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීමකට අනුව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා මෙම පියවර ගත් බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

Back to top button