ගොසිප් පුවත්

දෛනිකව ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ වර්ධනයක්

දෛනිකව ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර (Passport) ලබා ගැනීමේ වර්ධනයක් ඇතිව තිබෙන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව එක්දින සේවය යටතේ, සේවය ලබා ගන්නා පිරිස 500 කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

මීට පෙර සාමාන්‍ය දිනක එක්දින සේවය යටතේ, ලැබෙන ඉල්ලුම්පත්‍ර සංඛ්‍යාව 1,000 ක්.

එහෙත් රට පුරා ක්‍රියාත්මක වූ නිරෝධායන ඇඳිරි නීති සමයෙන් පසු එක්දින සේවය යටතේ සේවා ලබා ගන්නා අයදුම්පත්‍ර සංඛ්‍යාව 1,500 ඉක්මවා තිබෙන බවද ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

ඒ අනුව, කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් පසුගිය දින 10 ක කාලය තුළ එක්දින සේවයෙන්, සේවා ලබා ගෙන ඇති පිරිස 12,158ක් වනවා.

එම කාල සීමාව තුළ සාමාන්‍ය සේවයෙන් පුද්ගලයින් 11,242 දෙනෙකු විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට අයදුම්කර ඇති බවයි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

මීට අමතරව, මාතර, මහනුවර, වව්නියාව සහ කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලින් ගතවූ දින 10 තුළ පමණක් පුද්ගලයින් 10,145 දෙනෙකු සේවා ලබාගෙන තිබෙන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

Back to top button