ගොසිප් පුවත්

පරිසර හිතකාමී පෑනක්

පරිසර හානිය වැළැක්වීමට විකල්පයක් වශයෙන් දිරාපත් වන ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් සකස් කළ මුළුමනින්ම පරිසර හිතකාමී කාබන් පෑනක් මහනුවර වටපුළුවේ සචිනි ක්‍රිස්ටිනා සුගිර්දන් මෙනවිය හා ඇයගේ පියා වන සුගිර්දන් මහතා විසින් හඳුන්වා දී තිබේ.හිස් වු කාබන් පෑන් බැහැර නොකර එය පසෙහි රෝපණය කිරීම මඟින් එළවලු හා පලතුරු පැල වගාකිරීමට ද හැකි වන පරිදි එම නව නිපැයුම හඳුන්වා දී තිබීම සුවිශේෂත්වයකි.

සචිනි ක්‍රිස්ටිනා සුගිර්දන් දැරිය හා ඇයගේ පියා විසින් තමන් නිපදවන ලද පරිසර හිතකාමී කාබන් පෑන අද (29) දින පෙරවරුවේ පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා වෙත පිළිගන්වනු ලැබීය. එහිදී අදහස් පළ කළ අමාත්‍යවරයා, අපේ රටේ දිනපතා පාසැල් පද්ධතිය තුළින් පමණක් හිස් කාබන් පෑන් කිලෝ ග්‍රෑම් 80-100ක් අතර පමණ ප්‍රමාණයක් බැහැර කරන බව සඳහන් කළේය.

මේ අන්දමින් පරිසරයට බැහැර කරන ප්ලාස්ටික් කාබන් පෑන් නොපෙනී දිරාපත්වීම සඳහා අඩු තරමින් වසර 100ක් පමණ ගත වන අතර ක්ෂුද්‍ර ප්ලාස්ටික් අණු වසර 400ක් පමණ පස තුළ නොදිරා පවතින බව තහවුරු වී ඇතැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.එමනිසා දිරාපත් වන අමුද්‍රව්‍යවලින් සකස් කරන ලද කාබන් පෑන ඉතාමත් කාලෝචිත බවත්, පරිසරය සුරක්ෂිතතාවය උදෙසා එම දැරිය විසින් සිදුකරන ලද සේවයට අමාත්‍යවරයා විසින් ඇගයීමේ සහතික පත්‍රයක් ද පිළිගන්වනු ලැබීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button