දේශීය පුවත්

රජය මිලදීගෙන ඇති වී ප්‍රමාණය

මහ කන්නයට අදාළව මේ වනවිට වී මෙට්‍රික්ටොන් 34,000 ක් මිලදීගෙන ඇති බව වී අ‍ලෙවි මණ්ඩලය පවසයි.

එම මණ්ඩලයේ සභාපති ජටාල් මාන්නප්පෙරුම මහතා සඳහන් කළේ මිලදී ගත් වී, සහල් බවට පත්කර වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට පියවරගෙන ඇති බවය.

“තාමත් අපිට වී එනවා. දැනට වී මෙට්‍රික්ටොන් 34,000 ක් විතර ගබඩා කරගෙන තිබෙනවා. ඒ සමගම සහල් කරලා අලෙවි කිරීමත් කරගෙන යනවා. අපි ළඟ තියෙන්නේ ඔක්කොම නාඩු. සුදු නාඩු, රතු නාඩු, තම්බපු සහ කැකුළු සහල් අපි නිකුත් කරනවා. රටේ වී තියෙනවා ඕන තරම්.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button