ගොසිප් පුවත්

තෙවන වරටත් මවක් වෙන්න යන අමායාගේ ඡායාරූප එකතුව

අමායා අධිකාරි කිව්වම අමුතුවෙන් හදුන්වලා දෙන්න ඕනේ නැනේ.. අතුල අධිකාරිගේ දෙවන බිරිද වන අමායා අධිකාරි මේ වනවිට අතුලගෙන් වෙන්වි ජනප්‍රිය ගායක හර්ෂ දනොෂ් සමගින් ජීවන්වන බව මේවනවිට හැමෝම දන්නා කරණයක්.. ඉතින් අමායා අධිකාරි මෙවනවිට නැවතත් මව්පදවියට සූදානම් වනවා.. ඇයගේ සහ ආදරණිය සැමියගේ ඡායාරූප කිහිපයක් අපට හමුවුණා.

එම ඡායාරූප කිහිපය පහතින්…

6

2

3

4

5

1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button