සියලු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන හෙට (21) රාත්‍රී සිට දින 5ක් වැසෙයි

සියලුම විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සහ පෑළියගොඩ මැනිං වෙළඳපොළ සංචාරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වන හෙට (21) රාත්‍රී 11.00 සිට දින පහක් වසා තැබීමට තීරණය කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි. එම තීරණයත් සමඟ හෙට (21 වැනිදා) රාත්‍රී 11.00 සිට 25 වැනිදා අලුයම 4.00 දක්වා ද, නැවත 25 වැනිදා රාත්‍රී 11.00 සිට 28 වැනිදා පෙරවරු 4.00 දක්වා ද, සියලුම විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සහ පෑළියගොඩ මැනිං වෙළෙඳපොළ වසා තැබේ. නිෂ්පාදකයන් සහ වෙළඳුන් 24 සහ 27 දෙදින පෙරවරු 4.00 සිට සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සහ පෑළියගොඩ මැනිං වෙළෙඳපොළට එළවළු සහ පලතුරු සැපයිය යුතු බවත්, 25 සහ 28 දෙදින අලුයම 4.00 ට සංචාරණ සීමා ඉවත් කරන බැවින් එම දින දෙකේ සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සහ පෑළියගොඩ මැනිං වෙළෙඳපොළ විවෘත කර වෙළෙඳුන්ට එළවළු සහ පලතුරු රැගෙන යෑම සඳහා අවස්ථාව ලැබෙන බවත් අමාත්‍යාංශය කියයි.

ගොවීන් 24 වැනිදා පස්වරු 2.00 වන විට සිය නිෂ්පාදන ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන ආ යුතු බවත්, වෙළෙඳුන් 24 වැනිදා පස්වරු 4.00 ට පෙර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට ගොස් මිලදී ගන්නා එළවළු සහ පලතුරු පසුදින (25 වැනිදා) අලුයම 4.00 පෙර කොළඹ සහ ගම්පහ පිහිටි ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට සහ පෑළියගොඩ මැනිං වෙළෙඳපොළට රැගෙන ආ යුතු බවත් අමාත්‍යාංශය කියයි. කොළඹ සහ ගම්පහ ප්‍රදේශවල ජංගම ලොරි රථ සහ සිල්ලර වෙළෙඳුන් 25 වැනිදා අළුයම 4.00 සිට එළවළු සහ පළතුරු මිලදී ගැනීමට පැමිණිය යුතු බවත්, සියලුම පාරිභෝගිකයන්ට සිල්ලර සහ ජංගම වෙළඳුගෙන් ලබන 25 වැනිදා පෙරවරු 8.00 පමණ සිට තම ප්‍රදේශයේ සිල්ලර වෙළෙඳසල්වලින් එළවළු සහ පළතුරු මිලදී ගත හැකි ආකාරයට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලින් බෙදාහැරීම සංවිධාන කර ඇති බවත් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

තොග, සිල්ලර සහ ජංගම වෙළෙඳුන්ට සහ ගොවීන්ට එළවළු සහ පලතුරු ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලින් මිලදී ගැනීමේ සහ සැපයීමේ කටයුතු සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, පොලිසිය සහ ග්‍රාම නිලධාරීන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු අතර, එම අවසරපත් හෙට (21) සංචාරණ සීමා පැනවීමට පෙර නිකුත් කළ යුතු බව අමාත්‍යාංශය කියයි. එම බලපත්‍ර 24 සහ 25 දින දෙකට ද වලංගු බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යය පවසයි.

-යොහාන් භාසුර –

Exit mobile version