දේශීය පුවත්

සංචාරකයින්ට PCR කිරීමට වෙනම මධ්‍යස්ථානයක්

විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා PCR පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.

සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අද (14) දිනයේ එම මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය කල අතර මෙම මධ්‍යස්ථානය තුළින් පැයකට PCR පරීක්ෂණ 500ක්ද, දිනකට PCR පරීක්ෂණ 7,000ක් සිදුකිරීමේ ධාරිතාවයක් තිබෙනවා.

කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ ඔස්සේ මෙරටට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයන්ට පැය 03ක කාලයක් තුළ එම පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල වාර්තා නිකුත් කිරීමට මෙම මධ්‍යස්ථානය හරහා හැකියාව පවතින බව වැඩිදුරටත් සඳහන්.

Back to top button