දේශීය පුවත්

විමල් යටතේ පැවති කොටසක් මහින්දානන්දට මාරු කර ගැසට්ටුවක්

ඇමති විමල් වීරවංශගේ කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය යටතේ පැවති ලංකා පොස්පේට් සමාගම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ගේ කාෂිකර්ම අමාත්‍යංශය යටතට මාරු කර තිබේ. ඊට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය ඊයේ ජනපතිවරයා නිකුත් කරන ලදි.

මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට බාහිරව සම්බන්ධවූ විමල් ගම්මංපිල ඇතුළු පාර්ශ්ව සම්බන්ධ බල අරගලයක් ගැන කතාබහ යන අතරේ මෙම වෙනස්කම් සිදු කිරීම නිසා ඒවා සිදුවන්නේ ගැටලු වල ප්‍රතිඵල ලෙස බවට විවිධ කටකතා නිර්මාණය වෙමින් පවතී.

Back to top button