දකුණු කොරියාව කළ ඉල්ලීමක්, උතුරු කොරියාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

කොරියානු යුද්ධය නිල වශයෙන් අවසන් කරන්නැයි දකුණු කොරියාව කළ ඉල්ලීම, උතුරු කොරියාව ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

එරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙන්නේ යුද්ධය අවසන් කරන්නැයි දකුණු කොරියාව කළ ඉල්ලීම, පරිණත තීරණයක් නොවන බවයි.

කොරියානු යුද්ධය විධිමත්ව අවසන් කරන්නැයි දකුණු කොරියානු ජනාධිපති මූන් ජේ ඉන්, එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය අමතමින් උතුරු කොරියාවෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

එහෙත් උතුරු කොරියාව පවසන්නේ පවතින දේශපාලන වාතාවරණය සහ අමෙරිකාවේ සතුරු ප්‍රතිපත්තිය පවතිනතුරු, කිසිවක් වෙනස් නොවන බවයි.

අමෙරිකාව, තම රටට එරෙහිව පනවා ඇති සම්බාධක ඉවත් කළ යුතු බව, උතුරු කොරියාව අවධාරණය කළා.

අමෙරිකා – දකුණු කොරියා ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාස අවසන් කිරීම ද, උතුරු කොරියාවේ තවත් කොන්දේසියක්.

එය සිදුවන තුරු දකුණු කොරියාවේ ඉල්ලීම සළකා බැලිය නොහැකි බව, උතුරු කොරියාව පවසනවා.

Exit mobile version