කොවිඩ් පාලනයට නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක්

රට තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාමත් සමග නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර තිබේ.සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, එම නව මාර්ගෝපදේශ යටතේ තුන්වන මට්ටමේ කොවිඩ් අවදානමට සරිලන පරිදි මහජන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ලබාදී ඇති අවස්ථාව සංශෝධනය විය යුතු බවය.නව උපදෙස් මාලාවට අනුව මහජන ඒකරාශී වීම් ඇතුළු ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ලබාදී තිබූ අවස්ථාවන් දැඩිලෙස සීමා කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති උපදෙස්,

Exit mobile version