ක්‍රීඩා පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම හා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම අතර තරඟයක්

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකා ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම අතර ප්‍රදර්ශන තරගයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මැයි 4 වන දින පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button