දේශීය පුවත්

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අද නිකුත්කරනවා – විභාග කොමසාරිස්

2020 උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද දිනයේ නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත  විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button