ගොසිප් පුවත්

පාසල් යළි පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් අද

ලබන සතියේ (03) පැවැත්වෙනවා.

ඒ සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා, අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරුන්, පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ ජාතික පාසල් විදුහල්පතිවරු ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් සහභාගිවීමට නියමිතයි. (colombotimes.lk)

Viber
colombotimes.lk

The post පාසල් යළි පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් අද appeared first on Colombo Times.

Back to top button