දේශපාලන පුවත්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ හා රජය අතර සාකච්ඡාවක්

මෙම මස 21 දින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ජනාධිපතිවරයා අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට සුදානමක් පවතින බව නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

Back to top button