දේශීය පුවත්

පළාත් තුළ ධාවනය කෙරෙන බස් ගමන් වාර සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමේ තීරණයක්

හෙට සිට පළාත් තුළ ධාවනය කෙරෙන බස් ගමන් වාර සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කර ඇති අතර අන්තර් පළාත් බස් රථ ධාවනයට තවදුරටත් අවසර හිමි නොවන බවයි.

මේ අතර හෙට සිට දුම්රිය ගමන් වාර සංඛ්‍යාව ද වැඩි කෙරෙන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනූව උදෑසන සහ සවස් කාලයේදී ධාවනය කෙරෙන දුම්රිය ගමන්වාර සංඛ්‍යාව 56 දක්වා වැඩි කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියා.

Back to top button