දේශීය පුවත්

කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා 3,453,960ක් ලබා දී අවසන්

ඊයේ (26) දිනය වනවිට කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 3,453,960 ක් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව සයිනොෆාම් එන්නත් 1,533,780 ක් පළමු මාත්‍රාව ලෙස ලබාදී ඇති අතර දෙවැනි මාත්‍රාව ලෙස ලබාදී ඇති එම එන්නත් සංඛ්‍යාව 490,850 ක්.

925,242කට කොවිෂීල්ඩ් පළමු මාත්‍රාව ලබාදී ඇති අතර එහි දෙවන මාත්‍රාව ලබාදී ඇති සංඛ්‍යාව 372,868 ක් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය ප්‍රකාශ කළේ.

ස්පුට්නික් එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව 114,795කට ලබාදී ඇති අතර එහි දෙවන මාත්‍රාව 14,425කට ලබා දී තිබෙනවා.

Back to top button