2021 වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය අමෙරිකානු විද්‍යාඥයින් දෙදෙනෙකුට

අමෙරිකානු විද්‍යාඥයින් වන “ඩේවිඩ් ජූලියස්” සහ “ආර්ඩම් පැටපූටියන්” 2021 වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

“ජුලියස්” සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝහි කැලිෆෝනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙක් වන අතර “පැටපූටියන්” කැලිෆෝනියාවේ, ස්ක්‍රිප්ස් පර්යේෂණ ආයතනයේ, හොවාර්ඩ් හියුස් වෛද්‍ය ආයතනයේ මහාචාර්යවරයෙක් වනවා.

ස්නායු ආවේගයන් තුළින් මිනිසුන් උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය දැන ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ වූ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව විස්තර කිරීම වෙනුවෙන් මෙම විද්‍යාඥයින් දෙදෙනා මෙලෙස 2021වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය දිනා ගනු ලැබුවා.

Exit mobile version